Bậc hưởng chiết khấu: 5%, 10%, 15%

Đối tượng và Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/07/2017 đến hết ngày 15/08/2017 áp dụng cho các sản phẩm trên 50.000vnđ.

Đối tượng áp dụng: Toàn hệ thống cửa hàng Chân Việt.

Nội dung chương trình: Khi khách hàng mua sản phẩm có giá trị trên 50.000vnđ từ sản phẩm thứ hai trở lên. Quý khách sẽ được:

Chiết khấu giảm giá 5% tính cho sản phẩm thứ 2

Chiết khấu giảm giá 10% tính cho sản phẩm thứ 3

Chiết khấu giảm giá 15% tính cho tất cả các sản phẩm còn lại.